کشور: کراواس

دانلود انیمیشن جیرجیرک و مورچه Cricket and Antoinette 2023 سانسور شده

دانلود انیمیشن جیرجیرک و مورچه Cricket and Antoinette 2023

در اینجا یک برداشت جدید از افسانه معروف است که ابتدا توسط Aesop و سپس Jean de la Fontaine گفته شد. کت، یک گیتار که کریکت می نوازد، گروهی را هدایت می کند تا باگ های بی خیال را سرگرم کنند. در همان نزدیکی آنتوانت، وارث تپه مورچه ای زندگی می کند که موسیقی در آن ممنوع است و فقط نظم و سختی کار است...

دانلود فیلم